این مترسک آدم نمی شود


درخیابانی /که شخم زده باشی


کلاغ.


زینب فرجی

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 21:34  توسط زینب فرجی | 

آیا هیچ پیراهن پاره ای سلول انفرادی تو نبود؟


 زمان ازروبرو خنجرمی زند


 وزنی دروسط اتوبان...


عریان ترشدم


 باورهایم را...


اکنون درجوی گذشته گریه می کنم


 وچشمهایم


 ازاین شهربه آن شهرمی برندم


 آبستن پروانه ای زخمی نباش


 رنج

 
درمشت گره شده ات به دنیا آمده

 
ماشین عروسی ات رادرقلبم آتش زدند


 آتش نشان هانمی آیید؟


 رفتند را


 به تمام دنیامی گویم


 وامشب دردلم عزای عمومی اعلام می شود


 پرچم صلح رابالانبردند/نبرید


 غم ازدرشادی درآمده


 ومرگ ازدر...


شیطان که نباشی


 ازنوازش چنین آدمی سربازمی زنم.


زینب فرجی

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:19  توسط زینب فرجی | 
درآرزوی حرف های شیرینت
 
به دشت هاپروازکردم
 
به رستوران تازه ای که غذایی معمولی داشت
 
باآدم هایی معمولی
 
هواپیمابه موقع به زمین نشست
 
عزیزم
 
شناسنامه ام
 
پیربه رختخواب اش برمی گردد
 
شایدآسمان را
 
برای خواب هایم کرایه کرده باشند
 
درشب خریدیک عروسک
 
یک ماهتاب
 
روی دریا
 
پیش جنگل نشاندنم
 
دراعصابم راه برو
 
شایعه شده است
 
ملکه شهر بی خبری های توام
 
من
 
یواش یواش
 
قدم
 
قدم
 
بزن
 
انگارکه قندی رادردلم آب کرده باشی.
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مهر 1393ساعت 23:5  توسط زینب فرجی | 
دراین تاریخ
چاقویی درقلب یک درخت فرومی رود
مثل فرورفتن عشق
درجهنم دره ای به نام زندگی
خاری درقلب کوچکت میکارم...
بدون آنکه فهمیده باشی
سیبی درجغرافیای تن ات اتفاق افتاده
قهوه می خورم
به سلامتی اشک هایی که...
تمام کن تابستان را
سرمای وجودت دراین باغ خانه کرده
من باتوبهشت هم نمی آیم
سفر
ادامه ی یک رویای خسته کننده نیست
موهایی لای شاخه هاگیرکرده
مراقب باشید
تردید
عمرآدم هاراکاهش می دهد
حتی اگر
زن مبارزآشپزخانه خودتان باشید.
زینب فرجی
+ نوشته شده در  جمعه چهارم مهر 1393ساعت 13:18  توسط زینب فرجی | 

مثل یک زن وحشی
 
روی طناب سکون توراه می روم

 وگازمی زنم

 خرگوشی هایی راکه ازکلاهم بیرون آوردم

 زنگ درهارابزن

 وفرارکن

 لطفن شعبده هاتان را کناربگذارید

 ماکنارمی آییم

 باپرده هایی که صورت ماه رانپوشانده اند

 لبخنداین روزهاشنیدنی  نیست

چای می خورم

 وروی صحنه به فکربازی کردن

 بااحساساتی هستم

 که سرمی رود

 سرازیرمی شوددرخانه

 مثل یک مردوحشی

 لباس بپوش

 که جنگل من همین باغچه پیراهن توست

 روی اجاق

 پیش چاقوها

 دستم رامی برم

 وغذای امروزبه نظرت کمی شورمی زند.

زینب فرجی
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 0:2  توسط زینب فرجی | 
یادم بینداز
دستم به ستاره ها
به خدانمی رسد
دستمالی بردار
وشیشه این ماشین راپاک کن
سرمان را
آنقدرزیربرف کردیم
که دیگروقتی برای مردن نداریم
پایی که کفش نداشته باشد...
صدایتان رادرنیاورید
رفتم
برای پسرم که بال دارد...
کلاه خریدم
وبرای خودم که آدم نیستم...
دهانمان بوی شیرمی دهد
ازخواب بلندشو
تلفن رابردار
وبه باغ وحشی که شیرهایش راگم کرده
بگو
به دادمان برسند
که ازسرمایخ کردیم.
زینب فرجی
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 17:42  توسط زینب فرجی | 
خانه دروغ می گوید

آلودگی هوا

اتاق رامریض کرده

ای به بیداری...

نکند

زمین را

آهن ربای دلهاکرده ای

که گنجشک ها

اززندان بیرون نیایند

وسیگاربکشند.

سلام کن

باچندآفتابگردان

جاده ی پرپیچ وخم این روزگارشدم

درآسمان صبرم دیوارهارا

رنگ بزن

نرقص روی مبل

کویراحساس تشنگی میکنددرتلوزیون

صدای مرا

به فردابکوب

غرق می شوم روی تخت

وزندگی

برایت گران تمام می شود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393ساعت 15:21  توسط زینب فرجی | 
سزاوارنیست

جنگل روی کره جغرافیاساکن نباشد

رودبه دریابریزد

ونیمه خالی لیوان پر شود

ازدروغ وستاره

ببین

صندلی دم درمی شکند

من جای هردلتنگی گلی مهربان می کارم

تو

شمشیربزن به سینه ام

خوشحال ترمی شوم

عقاب باش و

بالاترازآرزوهایت فکرکن

آسمان درکتاب های درسی من

سمی شده است

اگرفردابه هردلیلی بهانه آوردی

که شعروجودندارد

ازسقوط کردن لذت ببر

ورویای تاخورده را

درجیب چپ ات بگذار

نقشه ای که...

امشب خطرازبیخ گوشمان می گذرد

چرا

من باهیچ قرصی

خواب نمی بینم؟

عروس شهرهفت رنگت شدن

دل شیرمی خواهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم مرداد 1393ساعت 16:26  توسط زینب فرجی | 
تو
درپنهان ترین گوشه عکس

غروب کن
من

روی صندلی چرخدارمی نشینم

امیدقایقی ست

که تنهایی

من وتورا

به دل دریامی فرستد

کاش دراین قاب عکس کهنه هرگزپیرنمی شدیم

گیتارت موج دارد

بزن

این بیداری آلزایمرگرفته

خوابم کن

و

تاصخره های ساحل سیگاربکش

که دراین دودشدن ها

بهم ربط پیداکنیم

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 15:6  توسط زینب فرجی | 
من آبستن یک جهنم سردم ازتو

وقتی ازخواب بیدارشدم

گفتی:

چیزی به نیمه دوم باقی نمانده است

بازی ماکابوس وحشتناکی بود

که آن رابه

یک رابطه عاشقانه ختم نکردی.

درآینه نگاه کردم

وچشمهایم راندیدم

عطرهاسکوت اختیارکرده اند

پنجره گوش هایش راتیز کرده

تاببیند

دردچه رنگی

به دیوارخواهدپاشید

دراتاق طوفان می آید

من ازاین باد

که درزندگی ام می وزد

وهم دستی برآتش عشق دارد

می ترسم

نترس

دردکشیدنم دراتوبوس

دردفترنقاشی

بازیکنان راخسته می کند

واین شعر

سوت پایان مسابقه می شود

اگرآفتاب

فردادرپیراهنت

رنگ عوض نکرده باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم تیر 1393ساعت 16:40  توسط زینب فرجی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
من درفیس بوک
شعرهایی ازمن درعصرجدید(مجله تخصصی شعر)
شعرمن درنشرالکترونیک ادبیات ایران-نورهان
شعرهای من دروبلاگ یدالله مشرف زاده
شعرهایی ازمن درکانون فرهنگی چوک
شعرهایی ازمن درمجله ادبی شمال _هجوم
وبلاگ دومم
شعرهایی ازمن درمجله الکترونیکی عقربه
شعرهایی ازمن درهجوم
شعری ازمن درپیاده رو
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اسفند 1392
دی 1392
آبان 1392
شهریور 1392
پیوندها
وحيدحياتلو
انتشارات فرهنگ ايليا
كتاب ماه ادبيات
پياده رو
هجوم
پايگاه ادبي متن نو
نشريه عروض
هوشنگ چالنگي
نشریه تخصصی شعریانوس
ماهنامه شعرتخصصي كندو
سايت دفترشعرجوان
علي باباچاهي
حافظ عظيمي
منيره حسيني
مصطفی روحی
میلادجنت
خانه شاعران جهان
وازنا
حامدرحمتی
فرازبهزادی
آرش نصرت اللهی
آنات سایت تخصصی شعرکوتاه ایران وجهان
لیلامشفق
تازه های ادبی
بانک مقالات ادبی
نقدهای ادبی
بهاره نوروزی
مجله الکترونیکی عقربه
زبیده حسینی
محسن جعفری
فریباعباسی
نصور
دیباچه
بالکن ـ سایت ادبی
انجمن شاعران ایران
لوح ـ پایگاه فرهنگ وادب فارسی
خانه عکاسان ایران
مرکزآفرینشهای ادبی حوزه هنری
معصومه نوروزی
احسان مهدیان
ادبيات ما
فلسفه وحكمت
خانه كتاب
نشريه فرهنگي هنري آدم برفي ها
وب سايت رسمي ليلا صادقي
زينب اميري
فرزام یاسمی
مهدی آخرتی
مهدی فرجی
مجتبی ابراهیمی
علی معبودی
انجمن شاعران ایران 2
استاد شبنم فرضی زاده(شبنم)
آلماباغي(انجمن ادواري شعر)
دانیال رحمانیان
سابیرهاکا
پایان نامه زبان وادبیات فارسی
محمدلوطیج
غلامرضانصراللهی
سیدحسین حسنی_وکیل دادگستری
مدومه
نوشتا
سایت نورهان
ایشیق
نسیم جعفری
رقیه کبیری
ارسلان زنگانی
وبلاگ ترکی لیلا کحالی
ابراهیم عالی پور
سایت آوانگارد
عصرجدید(مجله تخصصی شعر)
وب سایت رسمی نیمایوشیج
نشرهیرمند
بنیادادبیات داستانی ایرانیان
وبلاگ احمدپوری
کتاب تندیس
وبلاگ حافظ موسوی
انسان شناسی وفرهنگ
امیدصباغ نو
شهرکتاب
نشرماهی
نشرثالث
نشرنی
مجله بخارا
وبلاگ علی عبداللهی
وبلاگ شمس لنگرودی
میراث مکتوب
مجله آزما
سرویس ادبیات ایسنا
کانون فرهنگی چوک
انجمن ادبی بولاق
تورکجه طنزلر
کامیل قهرمان اوغلو
زبان وادبیات ترکان خراسان
صالح سجادی
مجله شعرحوزه هنری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دریافت کد: